parallax background

Nabízíme komplexní služby v oblasti lesnictví.

Zabýváme se jak výkupem a prodejem dřeva, tak i pěstebními a těžebními pracemi. Mimo jiné poskytujeme poradenskou činnost a prostřednictvím programu lesní pedagogiky vzděláváme veřejnost.

Výkup a prodej dřevaVýkup a prodej dřeva patří mezi hlavní obchodní činnosti společnosti. Palivové dřevo prodáváme na manipulačním skladě Červený Dvůr na základě telefonické objednávky.


Ceník palivového dřeva od 1. 8. 2017.

prms – dřevo sypané do prostoru 1x1x1 metr
prm – prostorový metr – množství dřeva narovnaného do objemu 1x1x1 metr

Délka
Palivové dříví volně sypané Palivové dříví metrové rovnané
štípané (jednotka 1 PRMR)
(jednotka 1 PRMS)
Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH
1 m x x 560 644
50 cm 600 690 x x
30 cm 620 713 x x
25 cm 640 736 x x
Délka
Palivové dříví volně sypané Palivové dříví metrové rovnané
štípané (jednotka 1 PRMR)
(jednotka 1 PRMS)
Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH
1 m x x 620 713
50 cm 740 851 x x
30 cm 760 874 x x
25 cm 780 897 x x
Délka
Palivové dříví volně sypané Palivové dříví metrové rovnané
štípané (jednotka 1 PRMR)
(jednotka 1 PRMS)
Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH
1 m x x 620 713
50 cm 740 851 x x
30 cm 760 874 x x
25 cm 780 897 x x
Délka
Palivové dříví volně sypané Palivové dříví metrové rovnané
štípané (jednotka 1 PRMR)
(jednotka 1 PRMS)
Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH
1 m x x 560 644
50 cm 700 805 x x
30 cm 720 828 x x
25 cm 740 851 x x
Délka
Odřezky různé délky do 0,5 m
(jednotka 1 PRMS)
Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH
SM 460 529
BO 460 529
MD 460 529
Měkké list. 460 529
Společnost Správa lesů města Tábora s.r.o. nabízí možnost zajíštění dopravy

UKT náklad Cena v Kč s DPH/prms
5 - 11 prms 150*
*včetně nakládky + vzdálenost do 15 km. Cena za prms nad tuto vzdálenost dle dohody.
V případě zájmu o koupi palivového dříví nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře nebo telefonicky přímo zde.

Lesnické službyPoskytujeme širokou nabídku služeb v pěstební činnosti, přibližování a těžbě dřeva.


Pěstební činnost

Pěstební činnost je důležitým činitelem v péči o les. Odborný personál provádí řadu aktivit od zalesňování až po ochranu lesních porostů.

Těžební činnost

Těžbu dřeva provádíme motorovou pilou a přibližování pomocí univerzálního kolového traktoru. Zároveň dbáme na to, aby byly veškeré zásahy šetrné k životnímu prostředí.

Pěstební činnostZalesňování - obnova lesa
Pravidelně obnovujeme lesní i zemědělské plochy lesními dřevinami.
Prořezávky
Vyřezáváme nevhodně rostoucí dřeviny a husté porosty, aby měly stromy dostatek prostoru k růstu.
Ochrana lesních kultur proti buřeni
Buřeň odstraňujeme ožínáním i chemicky. Cílem je vytvořit vhodné podmínky pro růst sazenic.
Ochrana lesa proti lesní zvěři
Mladý porost chráníme před okusováním lesní zvěří oplocením, plastovými kryty a natíráním repelenty.
Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chráníme les před napadáním hmyzími škůdci. Umísťujeme feromonové lapače a lapáky, používáme i chemické postřiky.

Těžební činnostTěžba dřeva
Lesní porost těžíme klasickou metodou s použitím jednomužné motorové pily.
Přibližování dřeva
Dřevo přibližujeme prostřednictvím univerzálního kolového traktoru, vyvážecího vleku, lesních traktorů.
Odstraňování klestu
Odstraňujeme nepotřebný klest ručně nebo mechanizovaně.
Ostatní
Mulčovač, štěpkovač, drtič klestu, sázecí stroj.

Ostatní službyZaměřujeme se také na ostatní činnosti, které úzce souvisí s lesnictvím. Nabízíme i poradenské služby v oblasti rozvoje venkova.


Zabýváme se i vodním hospodářstvím na produkční ploše okolo 6 hektarů.
Nabízíme poradenskou činnost pro Program rozvoje venkova 2014 – 2020, v oblasti lesního hospodářství (Lesní infrastruktura, lesnická technika a technologie, environmentální opatření)
Zajišťujeme výkon funkce odborného lesního hospodáře, který zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření podle lesního zákona.
Přibližujeme veřejnosti lesní ekosystém a trvale udržitelné lesní hospodářství. Veškerá výuka probíhá přímo v lese speciálně vyškoleným lesníkem. Podrobnější informace o lesní pedagogice včetně rezervací termínů naleznete v sekci Lesní pedagogika.